เที่ยงเกษตร : ปลูกผักบนดาดฟ้า

วันที่ 25 ต.ค. 2013 เวลา 11:32 น.

Loading...

ที่สำนักงานเขตหลักสี่ มีสวนเกษตรดาดฟ้าเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเอง แต่ไม่มีที่ดิน

และที่สำคัญต้องปรับพื้นดาดฟ้าให้ลาดเอียง เพื่อป้องกันน้ำขังด้วย

ผักที่ปลูกได้ ควรเป็นผักที่มีระบบรากไม่ลึก เช่น คะน้า พริก คื่นช่าย กะเพรา แต่ถ้ามีพื้นที่มาก ผลไม้ก็ปลูกได้ แต่ควรเป็นต้นที่มีทรงพุ่มขนาดกลาง เช่น มะละกอ ฝรั่ง และควรปลูกในภาชนะที่มีความลึก 30-50 เซนติเมตร อาจใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น กล่องโฟม ถังน้ำ หรือตะกร้าก็ได้

วัสดุปลูกที่แนะนำให้ใช้ ก็คือ กาบมะพร้าว  2  ส่วน รองไว้ด้านล่าง และดินผสมปุ๋ยหมักอีก 1-2 ส่วน  กาบมะพร้าว จะช่วยให้รักษาความชื้น ทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อย แม้สภาพบนดาดฟ้าจะมีแดดจัด โดยดูแลรดน้ำวันละครั้งในช่วงเช้าเท่านั้น

(ติดต่อ สำนักงานเขตหลักสี่ 02-5761393 วันเวลาราชการ)              


Tag: เที่ยงเกษตร 25 ต.ค.56  ปลูกผักบนดาดฟ้า  ณรงค์ จงแจ่มฟ้า  ผอ.เขตหลักสี่  เพ็ญศรี โตสะอาด  วิทยากรสวนเกษตรดาดฟ้า  สวนเกษตรดาดฟ้า  ปลูกผักไว้ทานเอง 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live