นิทรรศการ "วิถีชีวิตพอเพียง"

วันที่ 28 ต.ค. 2556 เวลา 12:53 น.

Views

นิทรรศการ "วิถีชีวิตพอเพียง" แสดงภาพวาดสีน้ำมัน ผลงานของ "สัมฤทธิ์ เพชรคง" ภาพทั้งหมด 72 ชิ้นงาน ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากปลายพู่กัน ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยนำความประทับใจของวิถีชาวใต้ ทั้งชาวสวนและชาวประมงที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ถ่ายทอดผ่านช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก ที่มีแม่คอยสอนเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ ทั้ง เวียนเทียน, ไปทำบุญที่วัด, พาไปดูหนังตะลุง และเมื่อโตมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับทะเลมากขึ้น จึงเกิดประทับใจวิถีชาวประมง ความงดงามของน้ำทะเลและสัตว์น้ำ

ผลงานชุด "วิถีชีวิต พอเพียง" จะจัดแสดงถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ที่หอศิลป์จามจุรี เข้าชมฟรี

Tag : นิทรรศการ วิถีชีวิตพอเพียง แสดงภาพวาดสีน้ำมัน ผลงานภาพสีน้ำมัน สัมฤทธิ์ เพชรคง เที่ยงบันเทิง