This content has expired.

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำพลเสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2557 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 34 หน่วยงาน ซึ่งมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 จากผลการดำเนินงานในรอบ 23 ปีที่ผ่านมา, ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันดินถล่ม, โครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยเมล็ด, การเตรียมการเข้าร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6" ร่วมกับงาน"มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8" ของบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


CH7 HD Live