เที่ยงเกษตร : จัดสวนในภาชนะ

วันที่ 10 ม.ค. 2014 เวลา 11:23 น.

Loading...

ช่วงเที่ยงเกษตร คุณธรรมิก โชติช่วง พาไปชมการจัดสวนในภาชนะสำหรับเป็นของขวัญของฝาก

พี่ณรงค์ยังบอกอีกว่า การจัดสวนในพื้นที่จำกัด มีแนวโน้มสดใสเพราะที่อยู่อาศัย เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียมกันมากขึ้น

ติดต่อ : คุณณรงค์ หมีสมุทร อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.081-8346219


Tag: เที่ยงเกษตร 10 ม.ค.57  จัดสวนในภาชนะ  ของขวัญของฝาก  การจัดสวนในพื้นที่จำกัด  คอนโดมิเนียม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด มหิดลสิทธาคาร

เวลา 09.10 น.วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิด "มหิดลสิทธาคาร" ซึ่งเดิมชื่ออาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม และปฏิบัติการอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นอาคารเรียนรวมวิชาพื้นฐานและเป็นที่ศึกษาวิจัย ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า "มหิดลสิทธาคาร" หมายถึง "อาคารที่มีความสำเร็จ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งการออกแบบมหิดลสิทธาคาร มีแนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ ผสมกับรูปทรงดอกกันภัยมหิดล และสถาปัตยกรรมไทย ภายในมี 2,016 ที่นั่ง ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงดนตรีอุปรากร การประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้ใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า "Prince Mahidol Hall" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก