» 

สัตว์น่ารู้ : ตะกวด

วันที่ 10 ก.ย. 2012 เวลา 11:27 น.

Loading...

“ตะกวด” หรือที่อีสานเรียกว่า “แลน” แม้จะเป็นสัตว์บ้านๆ แต่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดและจำสับสนว่ามันเป็น "ตัวเหี้ย"

แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่า ตะกวดจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าตัวเหี้ยมาก สีสันก็ต่างกัน เพราะตะกวดเกล็ดของมันจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำ ส่วนเกล็ดของตัวเหี้ยจะมีสีเหลืองผสมอยู่

รวมถึงแหล่งที่อยู่ของตะกวดก็จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ไม่ชอบว่ายน้ำ หรือหากินในน้ำเหมือน ตัวเหี้ย แต่กลับชอบอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม้ แต่จะลงมาหากินบนพื้นดิน อาหารก็กินได้ทั้งของสดและของเน่า

และที่สำคัญ มันไม่ดุร้ายเท่าตัวเหี้ย


Tag: สัตว์น่ารู้ 10 ก.ย.55  ตะกวด  ตัวเหี้ย 

หน่วยงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎร

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง นายลลิต ถนอมสิงห์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ราษฎร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันของมูลนิธิชัยพัฒนารวม 533 ครัวเรือนจาก 16 หมู่บ้าน ใน 16 อำเภอ รวมถึงโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ จำนวน 12 แห่งโดยมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมอบให้แก่ราษฎร เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พลเอกสถิต แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงของกองทัพบก พร้อมคณะตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า อำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันส่งเสริมอาชีพมากถึง 30 อาชีพให้แก่สมาชิก และประชาชนกว่า 1,200ครัวเรือน ใน 4 ตำบล โดยเฉพาะการทอผ้าไหม, ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, แกะสลักไม้และจักสานไม้ไผ่ สร้างงาน และรายได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ ยังไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสูง ของนายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เพื่อนบ้าน


CH7 HD Live