สัตว์น่ารู้ : ตะกวด

วันที่ 10 ก.ย. 2012 เวลา 11:27 น.

Loading...

“ตะกวด” หรือที่อีสานเรียกว่า “แลน” แม้จะเป็นสัตว์บ้านๆ แต่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดและจำสับสนว่ามันเป็น "ตัวเหี้ย"

แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่า ตะกวดจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าตัวเหี้ยมาก สีสันก็ต่างกัน เพราะตะกวดเกล็ดของมันจะมีสีน้ำตาลหรือสีดำ ส่วนเกล็ดของตัวเหี้ยจะมีสีเหลืองผสมอยู่

รวมถึงแหล่งที่อยู่ของตะกวดก็จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ไม่ชอบว่ายน้ำ หรือหากินในน้ำเหมือน ตัวเหี้ย แต่กลับชอบอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ ชอบนอนผึ่งแดดตามกิ่งไม้ แต่จะลงมาหากินบนพื้นดิน อาหารก็กินได้ทั้งของสดและของเน่า

และที่สำคัญ มันไม่ดุร้ายเท่าตัวเหี้ย


Tag: สัตว์น่ารู้ 10 ก.ย.55  ตะกวด  ตัวเหี้ย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกของสภากาชาดไทยประจำปี 2555-2556

เวลา 13.38 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยจำนวน 36 คน, ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่สถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง จำนวน 639 ราย ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 และภาค 2 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และอ่างทอง ส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 2 ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี, ชัยนาท, นครนายก, ลพบุรี, สระบุรี และสิงห์บุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และผู้บริจาคโลหิต สภากาชาดไทยตั้งเป้าจัดหาโลหิตทั่วประเทศปีละ 1,950,000 ยูนิต ในกรุงเทพมหานคร 600,000 ยูนิต และส่วนภูมิภาค 1,350,000 ยูนิต ซึ่งมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์จัดหา และรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด