พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 18:19 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 18:08 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 18:05 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 18:01 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 17:50 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 17:38 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 17:30 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 17:27 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 16:34 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 12:15 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 12:11 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 12:09 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 12:03 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:55 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:55 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:52 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:41 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:39 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:38 น.

พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท

28 ต.ค. 2559 เวลา 11:31 น.