ข่าวในประเทศ

จัดงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นประเทศ

จัดงานฟื้นฟูความเชื่อมั่นประเทศ

ภาคเอกชนจัดงาน "Thailand is back" ขับเคลื่อนประเทศไทย ฟื้นฟูความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก หลังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาอุตสาหกรรมได้เชิญทูตานุทูตจากหลายประเทศ นักลงทุนต่างชาติ…

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

หลายหน่วยงาน ขอให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของตัวเอง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" และในวันนี้เมื่อปี 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสใจความตอนหนึ่ง…

ภาพข่าว

  • พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • ส่งข่าว ส่งภาพข่าวช่อง7
  • Breaking News

    Hot News