ข่าวในประเทศ

อิกัวน่าถูกปล่อยทิ้งป่า จ.ลพบุรี

อิกัวน่าถูกปล่อยทิ้งป่า จ.ลพบุรี

กิ๊งก่า อิกัวน่า ถือเป็นสัตว์ที่เคยนิยมเลี้ยงกันในอดีต แต่ปัจจุบันสุ่มเสี่ยงจะแผ่พันธุ์ในป่าหลังจากมีเจ้าของนำไปทิ้งเป็นจำนวนมาก

กรมป่าไม้เร่งแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

กรมป่าไม้เร่งแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

กรมป่าไม้เร่งแก้ปัญหาต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีอยู่จำนวนมาก ไม่ให้ล้มทับสร้างความเสียหาย และฟื้นฟูกลับมาให้แข็งแรงเป็นระเบียบ เหมือนกับเมืองหลวงของหลายประเทศทั่วโลก นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้วางแผนดูแล ต้นไม้ใหญ่ในเมืองตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมป่าไม้เร่งดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีอยู่จำนวนมาก…

  • พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • ผู้ประกาศข่าว ช่อง7
  • ข่าวยอดนิยม

    ส่งข่าว ส่งภาพข่าวช่อง7