ข่าวในประเทศ

อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เตรียมเปิดฤดูกาลทุเรียนป่าละอูครั้งที่ 5

อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เตรียมเปิดฤดูกาลทุเรียนป่าละอูครั้งที่ 5

นายรุจน์ประทีป  ธรรมระพีภัทร นายอำเภอหัวหินได้เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดฤดูกาลทุเรียนป่าละอูประจำปี 2560  ครั้งที่ 5 โดยมีนางสุนันทา  พิมพ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ …

เดินหน้าประเทศไทย : ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

เดินหน้าประเทศไทย : ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

เดินหน้าประเทศไทย : ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 พิธีกร : สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์, นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ แขกรับเชิญ : น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  • พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • ผู้ประกาศข่าว ช่อง7
  • ข่าวอัพเดต

    ข่าวยอดนิยม

    ส่งข่าว ส่งภาพข่าวช่อง7