ข่าวในประเทศ

รายงาน :ปิดตำนานฆ่าช้างเอางา

รายงาน :ปิดตำนานฆ่าช้างเอางา

กรมอุทยานฯ เตือนเหลือเวลาอีก 2 วันที่จะเปิดให้ผู้ครอบครองงาช้างนำงาช้างมาขึ้นทะเบียน หลังจากนี้ไม่มีผ่อนผัน ตรวจพบจับปรับทันที 21 เมษายนนี้ ครบกำหนด 90 วันที่เปิดให้ขึ้นทะเบียนงาช้าง…

สธ.เตือนรักษามะเร็งฟูด้า ไม่มีวิจัยรับรอง

สธ.เตือนรักษามะเร็งฟูด้า ไม่มีวิจัยรับรอง

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงผู้ที่ไปรักษามะเร็ง ด้วยการฝังแร่ไอโอดีน125 ที่โรงพยาบาลฟูด้า ประเทศจีน อาจไม่ปลอดภัย ปัจจุบันมีคนไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง นิยมเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติฟูด้า กว่างโจ หรือโรงพยาบาลฟูด้าประเทศจีน…

  • พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • ผู้ประกาศข่าว ช่อง7
  • Breaking News

    Hot News

    ส่งข่าว ส่งภาพข่าวช่อง7