ข่าวในประเทศ

โรงเรียนสังกัด สพฐ.เริ่มปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้กับเด็กนักเรียนแล้ว

โรงเรียนสังกัด สพฐ.เริ่มปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้กับเด็กนักเรียนแล้ว

โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เริ่มปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้กับเด็กนักเรียนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ โรงเรียนวัดหงษ์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่…

อย.ตรวจเข้มอาหารเจปนเนื้อสัตว์ พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อผัก-ผลไม้

อย.ตรวจเข้มอาหารเจปนเนื้อสัตว์ พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อผัก-ผลไม้

อย.ตรวจเข้มอาหารเจห่วงปลอมปนเนื้อสัตว์ พร้อมแนะผู้บริโภคเลือกซื้อผัก-ผลไม้ช่วงเทศกาลกินเจ ตามปฎิทินจีน เทศกาลกินเจปีนี้ มีถึง 2 รอบ คือช่วงวันที่ 24 กันยายน - 2 ตุลาคม และรอบสอง วันที่ 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน  ทางเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ…

  • พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • พุทธศาสนสุภาษิต
  • ผู้ประกาศข่าว ช่อง7
  • Breaking News

    Hot News

    ส่งข่าว ส่งภาพข่าวช่อง7