ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์

 • ชื่อจริง - นามสกุล
  ช่อฟ้า เกตุเรืองโรจน์
 • ชื่อเล่น
  ปูน
 • วันเกิด
  May 20
 • E-mail สำหรับคนนอกติดต่อ
  choufah@ch7.com
 • การศึกษา
  โรงเรียนสันติสุขวิทยา(ประถม), โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (มัธยม),ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับ 1), สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คติที่ใช้ดำเนินชีวิต
  จงอยู่กับปัจจุบัน
 • ประวัติการทำงาน
 • งานที่ช่อง 7 สี
CH7 HD Live