ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ชื่อจริง - นามสกุล ภานุรัตน์ พรหมคชสุต

ชื่อเล่น ปอย

วันเกิด 10 เมษายน

E-mail Don't say No, Before you try.

การศึกษา โรงเรียนชลประทานวิทยา(ประถม-มัธยม), ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน เริ่มทำงานที่ช่อง 7 สี ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

Breaking News

Hot News

ส่งข่าว ส่งภาพข่าวช่อง7