ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

โบ เหลืองทอง

วันเกิด : 29 ธันวาคม

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้ประกาศข่าวเที่ยง ช่วงต่างประเทศ