ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

ชัชชญา วิภูษณวิทย์

ชื่อเล่น : ชัชช์

วันเกิด : 30 เมษายน

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการทำงาน :

  • ผู้ดำเนินรายการ/พิธีกรรายการมหัศจรรย์สัตว์โลก,4สาวผจญภัย,มิชชั่นพอสซิเบิ้ล และรายการสโมสรสุขภาพ โมเดิร์นไนน์ทีวี
  • ผู้ประกาศเช้าข่าว 7 สี /  คอลัมน์  Green Report