ผู้ประกาศข่าวชาย

ผู้ประกาศข่าวหญิง

ผู้ประกาศข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวภูมิภาค

ล่ามภาษามือ

กุลธิดา พงษ์แจ่ม

ชื่อเล่น : แอปเปิ้ล

วันเกิด : 30 กันยายน

การศึกษา :

 • ปริญญาโท : สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • ปริญญาตรี : สาขาการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการทำงาน :

 • รายการ เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ปี 2560)
 • รายการ เช้าข่าวเจ็ดสี (ปี 2558-2559)
 • ผู้ประกาศข่าว สทท.11 NBT จ.เชียงใหม่ (ปี 2556-2557)
 • รายการ เคาะข่าวสุดสัปดาห์
 • คอลัมน์ “กรีนรีพอร์ต” ห้องข่าวภาคเที่ยง
 • ข่าวเด็ด 7 สี
 • ข่าวเด็ดภาคดึก
 • สกู๊ปข่าว 7 สีช่วยแชร์
 • รายการธรรมะมีสติ
 • รายงานสดเหตุการณ์สำคัญต่างๆ (โอบี)