Breaking News

นายกฯ เผยต่อคณะทูตยูเอ็น คาดจัดเลือกตั้งได้ภายในปีหน้า

Post Date : วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 12:31 น.

วันนี้ (27 พ.ค. 2558) นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมา ต่อคณะเอกอัครราชทูต และผู้แทนถาวร ฯ ที่มาเยือนประเทศไทย พร้อมเผยถึงความจำเป็นที่ต้องเข้ามาบริหารประเทศ จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างฉบับแรกให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นจะนำเสนอร่างที่แก้ไขใหม่ให้สภาปฏิรูปเห็นชอบ หากจะต้องมีการทำประชามติ กำหนดการเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในปีหน้า

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ