Breaking News

กปน. แจ้งซ่อมท่อประธานแตกย่านเสรีไทยคืนนี้ ส่งผลน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล

Post Date : วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 16:04 น.

การประปานครหลวงแจ้งด่วนซ่อมท่อประธานแตก ย่าน ถ.เสรีไทย เนื่องด้วยขณะนี้ เกิดเหตุท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตรแตกรั่วในถนนเสรีไทย บริเวณคลองพังพวย การประปานครหลวง (กปน.) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซ่อมจุดแตกรั่ว ในคืนววันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนเสรีไทย  ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 1-7 และซอยเสรีไทย 2
ถนนลาดพร้าว  ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 109-129 และฝั่งเลขคู่  ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 132-142
ถนนนวมินทร์  ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยนวมินทร์  1-51 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยนวมินทร์ 2-20

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ