Breaking News

คสช. เห็นชอบให้ พล.ต.ฉลองรัฐ นั่งเก้าอี้ ผอ.กองสลากคนใหม่ เเล้ว

Post Date : วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 18:47 น.

ร้อยเอกนายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ