Breaking News

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยินดี อัล อบาดี นั่งนายกฯ อิรัก

Post Date : วันที่ 9 ก.ย. 2557 เวลา 15:38 น.

นายจอห์น แคร์รี รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวยกย่อง อัล อบาดี ที่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิรักอย่างเป็นทางการได้ในวันนี้ โดยถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์
และเป็นปึกแผ่นในประเทศ ด้วยการประสานความต่างทางชาติพันธุ์ในอิรัก ผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม นายแคร์รีมีกำหนดออกเดินทางเยือนตะวันออกกลางในวันนี้ เพื่อขยายแนวร่วมในการต่อสู้กับกลุ่มไอเอส

ข่าวด่วน ข่าวสั้นอื่นๆ