{channel_category} {/channel_category} ข่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง "การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่อาเซี
News

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง "การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่อาเซี

เวลา 09.06 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่อง "การวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน" ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 150 ปี ของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตลอดจนครบรอบ 20 ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล โดยมีการบรรยายทางวิชาการของนักวิจัยระดับโลก การประชุมทางวิชาการ รวมทั้ง นิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

               โอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความก้าวหน้าในการศึกษาพันธุกรรมต้นกำเนิดมะเร็งในมนุษย์" โดยนายแพทย์ฮาโรลด์ ซูร์ เฮาเซ่น แพทย์ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในปี 2548 และรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี 2551