{channel_category} {/channel_category} ข่าวผู้ว่าฯ อุบลฯ ชี้ ข้าวจากฝั่งลาวคุณภาพต่ำ
News

ผู้ว่าฯ อุบลฯ ชี้ ข้าวจากฝั่งลาวคุณภาพต่ำ

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงกรณีการลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ตามเส้นทางชายแดนไทย-ลาว ด้านจังหวัดอุบลราชธานีว่า ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้บูรณาการสนธิการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาวนาในพื้นที่ ซึ่งจากการตรวจสกัดสามารถจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าข้าวมาสวมสิทธิ์จำนำข้าวได้อย่างต่อเนื่อง และพบว่าข้าวส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวแดงคุณภาพต่ำ มีเมล็ดสีดำ ซึ่งใช้สำหรับบริโภคและเลี้ยงสัตว์ ไม่สามารถนำมาสวมสิทธิ์จำนำข้าวได้

อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ประกาศห้ามมีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกข้าวเขตอุบลราชธานีเกิน 5 ตัน หากเกินจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง