สารคดีเกษตร : ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษหลังจากทำนา

วันที่ 30 ธ.ค. 2558 เวลา 05:03 น.

Views

แปลงปลูกผักที่เห็นอยู่นี้ ทอดยาวไปตลอดพื้นที่ริมลำน้ำยวน ที่บ้านวังเค็มเก่า ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อผ่านพ้นฤดูน้ำหลาก เกษตรกรที่นี่จะเริ่มปลูกผักขาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ให้รวมกันเป็นกลุ่ม ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย พื้นที่ปลูกผัก 50 ไร่

ฤดูหนาว เป็นช่วงที่ปลูกพืชผักได้ผลดีที่สุด โดยจะเน้นปลูกกะหล่ำปลี  กะหล่ำดอก คะน้า ผักบุ้งจีน เป็นหลัก และยังมีพืชผักอายุยาวอีกหลายชนิด เช่น มะเขือ พริก ซึ่งสมาชิกจะลงปลูกไม่พร้อมกัน  

การดูแล จะใช้ปุ๋ยหมัก และสารชีวภาพที่ทางกลุ่มผลิตเองเป็นหลัก  แต่หากมีศัตรูพืชระบาดมาก ก็ใช้สารเคมีบ้าง แต่จะเว้นระยะเก็บผลผลิต เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะสุ่มตรวจผักจากทุกแปลง ก่อนนำไปขาย  ล่าสุด สมาชิกกลุ่ม20 ราย ได้รับใบรับรอง จีเอพี จากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ ได้จัดหาตลาดให้สมาชิกกลุ่ม นำผลผลิตไปขายอย่างต่อเนื่อง