พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บัวบูชา พาเที่ยว : ไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล

วันที่ 1 ม.ค. 2559 เวลา 11:58 น.

Views

ฤกษ์งาม ยามดี ปีใหม่นี้ คุณผู้ชมที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไป ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ไหว้พระ 9 วัด รอบกรุงเทพมหานคร แต่ที่พิเศษคือเป็นไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล

วัดแรกคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ วัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  ที่วัดแห่งนี้มี พระพุทธโลกนาถ ศาสดาจารย์ ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์กรุงเก่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกที่ได้นำมาประดิษฐานที่นี่

นอกจากนั้นยังมีองค์พระพุทธไสยาส หรือ พระนอนวัดโพธิ์ ที่โด่งดังไปทั่วโลกถึงความสวยงาม และแฝงด้วยความหมายว่าอยู่เย็นเป็นสุข หลับสบายอยู่สบาย

วัดที่สองที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปคือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ วัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5

ภายในมีพระอุโบสถรวมถึงพระประธานคือ พระพุทธชินราชจำลองมาจากองค์จริงที่ จังหวัดพิษณุโลก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้น

วัดแห่งนี้มีความสำคัญพระองค์ เนื่องจากมีพระราชประสงค์ไว้ว่า เมื่อเสด็จสววรคตและถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ให้เชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุไว้ใต้รัตนบัลลังค์พระพุทธชินราช

ดิฉันยังมีโอกาสได้กราบไหว้พระบรมรูป ของรัชกาลที่ 5 ที่ประชาชนส่วนใหญ่กราบไหว้ และขอพรเพื่อความสำเร็จทางการงาน และการเรียนอีกด้วย

ปีใหม่นี้เดินทางไหว้พระ 9 วัด เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว และมีโอกาสได้ไปไหว้พระ ใช้เวลาร่วมกันทำกุศลในเทศกาลส่ง้ทายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ซึ่งทาง กรมการศาสนา จะมีการจัดเตรียม รถ ขสมก.ไว้คอยบริการรถโดยสารปรับอากาศฟรี สำหรับกิจกรรมไหว้พระ 9 รัชกาลตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 3 มกราคม 2559 อีกด้วย

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด