News

รายงานพิเศษ : บอกความจริงกับลูก...ในวันที่พ่อจากไป

ความตาย พลัดพราก ลาจากพ่อแม่ เป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องพบเจอ แต่สำหรับเด็กวัยแค่ 2 ขวบ ที่ต้องสูญเสีย "พ่อ" ที่คุ้นเคยสนิทสนมตั้งแต่เกิด เป็นสิ่งที่คนใกล้ชิดยากจะทำใจ กับความไร้เดียงสาของเด็กวัยนี้ ที่ยังไม่รับรู้ว่าพ่อเขาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ ไม่ได้เห็นหน้าตา ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกันเหมือนเคย

แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ อธิบายว่าเด็กวัย 2 ขวบ เป็นวัยไร้เดียงสายังไม่เข้าใจว่าความหมายของการเสียชีวิต หรือพลัดพราก จากลา เด็กจะรับรู้แค่ "พ่อนอนหลับ" แต่เมื่อโตขึ้น 5 - 6 ขวบ เด็กจะเริ่มรับรู้และถามหาว่า "พ่อหายไปไหน" จนถึง 8 ขวบ เด็กถึงจะเข้าใจความหมาย "การเสียชีวิต"

ดังนั้นหากครอบครัวที่เผชิญกับปัญหานี้ จิตแพทย์เด็ก แนะนำให้ครอบครัวบอกความจริงกับเด็กทันทีที่สูญเสีย บอกให้รับรู้ว่า "พ่อเขาไปอยู่บนฟ้าหรือสวรรค์" และพาเขาไปร่วมงานศพ อย่ากีดกัน หรือดึงเขาออกมาจากช่วงเวลานั้น ในส่วนของแม่หรือครอบครัว อย่าโศกเศร้าให้เด็กเห็นจนเกิดความสงสัยฝังใจ ให้ใช้ชีวิตดูแลเขาปกติ เคยทำอะไรก็ทำ เคยพาไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ไปเหมือนเดิม และเมื่อเด็กโตขึ้นต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเพราะเหตุใดพ่อถึงไม่อยู่

วิธีการพูดความจริง การเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกน้อยที่สูญเสียแบบนี้ช่วยให้เด็กเติบโตมาพร้อมกับความจริงที่รู้ว่าพ่อได้จากไปตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ ช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่รู้สึกมีปมด้อยและผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดี