คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.เสนอรัฐบาลจัดระเบียบบึงราชนก ตอนที่ 1

วันที่ 2 พ.ย. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

เอกสารที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา เรื่องการขอคืนพื้นที่บึงราชนก เพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ พร้อมสะท้อนภาพการบริหารจัดการพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 4,865 ไร่ ในอดีตเคยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่มีระดับความลึกถึง 30 เมตร ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากไม่ได้ขุดลอกเป็นเวลานาน หลังจากปี 2535 หลายหน่วยงานขอใช้ประโยชน์ ต่างก็ปรับสภาพพื้นที่ ขาดการบูรณาการร่วมกัน

ทิศตะวันออกของบึงราชนก มีแม่น้ำวังทองไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ตำบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตกมีคลองสาขาของแม่น้ำแควน้อย ไหลผ่านบึงทางหมู่บ้านดงข่อย แต่จากข้อมูลของสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ที่สำรวจเมื่อปี 2557 พบว่าน้ำที่เคยไหลไปตามเส้นทางคลองธรรมชาติ เมื่อไหลผ่านถึงถนนในบึงแล้วจะพบกับคันดินชั้นในไม่สามารถควบคุมได้อีก

บึงราชนก อยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะโอนให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า รับผิดชอบตั้งแต่ปี 2534 มีหลายส่วนราชการขอใช้ประโยชน์ร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรี ทราบปัญหานี้แล้ว มอบหมาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม หารือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ต่อไป