News

รายการพิเศษ : ธ สถิตใน ดวงใจประชาราษฎร์ 2/3

รายการพิเศษ ธ.สถิตใน ดวงใจประชาราษฎร์ ปีนี้เป็นปีที่พสกนิกรชาวไทยต้องเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศยากที่จะทำใจ เพราะว่าเราทุกคนนั้นพึ่งอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารมาอย่างยาวนานถึง 70 ปี