News

บัวบูชา พาเที่ยว : สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา ที่ นาเฮียใช้

"สุพรรณบุรี" จังหวัดที่ถือเป็นหนึ่งในเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของบ้านเรา ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำ ดินดำน้ำชุ่ม เหมาะกับการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวในสมัยก่อน การมาเที่ยว "นาเฮียใช้" ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะทำให้ทุกคนหวนนึกถึงภาพอดีต วิถีแห่งท้องทุ่งและยุ้งฉาง

ภาพมุมบนสวยๆ นี้ มาจากการปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยใช้ดำและเหลืองสลับกัน ประกอบเป็นแผนที่ประเทศไทยและข้อความที่แสดงถึงความรักของคนไทย ที่มีต่อในหลวง ร.9 นับเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของที่นี่ ซึ่งใกล้เคียงกันยังมีแปลงนาสาธิต สอนให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้ในการเลือกพันธุ์ข้าวและศึกษาทุกระยะการเติบโตของข้าว

หลังจากชื่นชมธรรมชาติของยุ้งข้าวแล้ว ภายในศูนย์การเรียนรู้ จะมีเรือนต่างๆ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทย ในการออกแบบ อย่างเรือนพระแม่โพสพ ที่ทำมาจากไม้สักทั้งหลัง, เรือนหนังสือข้าว และเรือนวิถีชีวิตไทยในอดีต จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต อุปกรณ์หีบอ้อย เกวียน ยุ้งเก็บข้าวแบบต่างๆ

แต่เดิม "เฮียใช้" หรือ พิชัย เจริญธรรมรักษา ทำธุรกิจรับซื้อข้าวเปลือก ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ครอบครัวจึงตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวและจัดตั้งที่นี่

ที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เสาร์ -อาทิตย์นี้ อากาศกำลังเย็นสบาย ไปขี่จักรยานรอบๆ ท้องนา เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวนาไทยกัน ส่วนคุณผู้ชมที่ทำการเกษตรอยู่แล้ว จะได้ความรู้กลับไปพัฒนาอาชีพต่อไปอีกด้วย