News

เหยี่ยวข่าว Unseen : หมู่เกาะมังกร เมียนมา

เหยี่ยวข่าว Unseen ครั้งนี้ คุณจินนี่ ณิชารีย์ พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังเกาะสวรรค์บนดิน ที่หมู่เกาะมังกร ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ที่ได้รับการขนานนามจากผู้มีโอกาสเข้ามาเยือนว่าเป็นดั่งเกาะสวรรค์ที่ถูกลืม เนื่องจากปิดตัวมานานกว่า 200 ปี