เหยี่ยวข่าว 7 สี : คลองผันน้ำของพ่อ-แก้อุทกภัย จ.จันทบุรี

View icon 689
วันที่ 5 พ.ย. 2560 | 22.13 น.
News
แชร์
เหยี่ยวข่าว 7 สี อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นความยิ่งใหญ่ และความสำเร็จ ของโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากให้จังหวัดจันทบุรี ได้เป็นอย่างดี

นอกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการเกษตร ย่านตัวเมืองย่านเศรษฐกิจอย่างชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนตลาดเทศบาล 1 หรือตลาดน้ำพุ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของจันทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแทบทุกปีที่หนักสุด คือ ช่วงปี 2542 และ 2544 ผ่านมาเกือบ 20 ปี ยังมีร่องรอยความเสียหาย ทิ้งไว้ดูต่างหน้า

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และสายพระเนตรอันยาวไกล เห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน  ทรงมีพระราชดำริ ให้หาวิธีการผันน้ำส่วนที่เกินจากแม่น้ำจันทบุรี ก่อนไหลเข้าสู่ตัวเมือง ด้วยการขุดคลองผันน้ำสายใหม่ แยกจากแม่น้ำจันทบุรี หรือบายพาส เลี่ยงเมืองจันทบุรี โดยพระราชทานชื่อว่า "คลองภักดีรำไพ"

คลองผันน้ำสายใหม่ หรือ คลองภักดีรำไพ นอกจากจะบรรเทาอุทกภัย ยังช่วยแผนบริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งผลกระทบภัยแล้ง พื้นที่ทำการเกษตรหลายพันไร่ ช่วยป้องกันการรุกล้ำน้ำเค็ม ยังประโยชน์มากมายสู่พี่น้องจันทบุรี ที่สำคัญเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสียดายที่พระองค์ ไม่มีโอกาสทอดพระเนตรเห็นความสำเร็จเหล่านี้

FB Jessada upani,IG Jessadaupani

ข่าวที่เกี่ยวข้อง