นายกฯ ขอครูพัฒนาตัวเอง-ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กและสังคมที่ดี

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 16:58 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีการงานวันครู ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรำลึกพระคุณบูรพาจารย์

โดย นายกรัฐมนตรี นำพวงมาลัยคารวะ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพลโทสมพงษ์  ตุ้มสวัสดิ์ ครูผู้สอน สมัยเป็นนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณครู ก่อนมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลคุรุสภาระดับดีเด่น พร้อมกันนี้ได้ขอให้ครูในยุคโลกาภิวัฒน์พัฒนาตัวเอง ร่วมปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กรู้เท่าทันสังคม

สำหรับครูที่ได้รับรางวัล ไม่ใช่ให้แต่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น ยังให้การดูแล เป็นที่ปรึกษาการใช้ชีวิตกับเด็กที่มีกว่า 700 คน ที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวมีปัญหาและเคยติดยาเสพติด

เช่นเดียวกับที่ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบคำขวัญวันครูแห่งชาติว่า "ศิษย์ดี เพราะมีครู น้อมกราบเชิดชู รำลึกพระคุณ" ให้แก่คณะครูในพื้นที่ และมอบโล่จำลอง เป็นที่ระลึกครูที่เกษียณอายุราชการ และมอบพวงมาลัยคารวะครูอาวุโส เพื่อเชิดชูเกียรติ

Tag : วันครู นายกฯ