สารคดีเนื่องในวันกองทัพบก ตอน พิทักษ์ เทิดทูน สถาบัน

วันที่ 16 ม.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

สารคดีพิเศษเนื่องในวันกองทัพบก วันนี้ไปติดตามบทบาทของกองทัพบก กับแนวทางการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Tag : สารคดีเนื่องในวันกองทัพบก วันกองทัพบก พิทักษ์ เทิดทูน สถาบัน