แจ้งกองปราบฯ ดำเนินคดี ปธ.บอร์ด ขสมก.และ รักษาการ ผอ.ขสมก. ปมจัดซื้อเมล์ NGV.

วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 15:39 น.

Views

นางสาวเบญจวรรณ สุขประพฤติ พร้อมทนายความ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ตำรวจกองปราบปราม เพื่อดำเนินคดีกับ นายณัฐชาติ จารุจินดา และ นายประยูร  ช่วยแก้ว กับพวก ในข้อหาหรือฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 กรณี ร่วมกันจัดให้มีการประชุมบอร์ดและลงคะแนนเสียงมีมติให้ บริษัท ช ทวี จำกัด ได้รับสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คัน จาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายประยูร ซึ่งดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. ไม่มีอำนาจและหน้าที่เป็นกรรมการของการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามกฏหมาย แต่กลับลงมติในที่ประชุมบอร์ดทั้งที่ไม่มีอำนาจ ขณะที่ นายณัฐชาติ ทราบดีว่า นายประยูรไม่มีอำนาจ แต่มิได้ห้ามปราม และได้ลงนามรับรองการประชุม

นอกจากนั้นนายประยูร  ช่วยแก้ว ยังได้มีหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนเป็นลายลักษณ์อักษรระบุชัดว่า “ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ซึ่งในวันดังกล่าว มีคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน” จึงชัดเจนว่านายณัฐชาติ และนายประยูร กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมาย และมีการแถลงข่าวเพื่อหลอกลวงประชาขนทั่วไป ให้เชื่อว่ามีมติของคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นางสาวเบญจวรรณ กล่าวว่า ตนในฐานะประชาชนไม่มีส่วนได้เสียไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อ ขอใช้สิทธิ์ประชาชนแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐชาติ และนายประยูร กับพวกเพื่อให้เกิดความชอบธรรมต่อสังคมและส่วนรวม”

Tag : บอร์ด ขสมก. รถเมล์เอ็นจีวี กองปราบปราม