นายอำเภอแม่สอดคาดโทษผู้นำท้องถิ่น หากพื้นที่ใดเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง

วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอด เริ่มมีเกษตรกร เผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรทำให้มีหมอกควันเพิ่มขึ้นหลายจุด จึงหารือกันและกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยให้ทุกหมู่บ้านตั้งเครือข่ายหมู่บ้านละ 15 คน เพื่อเฝ้าระวังการเผาวัชพืชก่อให้เกิดหมอกควันไฟป่า พร้อมคาดโทษกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หากพื้นที่ใดเกิดไฟป่าบ่อยครั้งถือว่าบกพร่องไม่ควบคุมดูแล จะตัดเบี้ยเลี้ยงและงดพิจารณาความดีความชอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดตาก นำเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ในอำเภอสามเงา และอำเภอแม่ระมาด พื้นที่กว่า 2,000,000 ไร่ หลังปีที่แล้วเกิดไฟป่ามีผืนป่าได้รับความเสียหายมาก โดยพบว่าใบไม้เริ่มผลัดใบทิ้งแล้ว ร้อยละ 10 จึงแจ้งหน่วยดับไฟป่าและเครือข่ายอาสาดับไฟป่า ให้เร่งทำแนวกันไฟป่าพร้อมชิงเผาก่อนเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาห้ามเผาวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

ขณะที่เขื่อนภูมิพล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 10,280 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 76 ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,611 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 80 ของความจุ

Tag : ไฟป่า