ป้องกันไฟไหม้ป่า “อุทยานฯ ไม้กลายเป็นหิน”

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 09:46 น.

Views

นายนพรัตน์  แก้วโมรา  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านตาก กว่า 100 คน ร่วมกันสร้างแนวกันไฟ  เพื่อป้องกันไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติอุทยานไม้กลายเป็นหิน หมู่ที่ 7   ตำบลตากออก   อำเภอบ้านตาก  เป็นระยะทางรัศมีโดยรอบพื้นที่ ประมาณ 5 กิโลเมตร  เพื่อปกป้องผืนป่า และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในวนอุทยานที่อุดมสมบูรณ์

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสามารถป้องกันไฟป่า ลุกลามเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน  ได้เป็นอย่างดี   หลังจากที่ปีที่แล้วมีไฟป่าเข้ามาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  โดยการทำแนวกันไฟในครั้งนี้จะทำการเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ก่อนที่จะเข้าสู่มาตรการห้ามเผา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 14 เมษายน 2561 ตามประกาศของจังหวัดตาก เพื่อป้องกันไฟป่าและลดหมอกควัน

สำหรับอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน  จังหวัดตาก  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง โดยซากไม้ดึกดำบรรพ์ที่พบในวนอุทยานนั้นมีถึง 7 ต้น  โดยต้นที่มีขนาดใหญ่ และยาวมากที่สุดนั้นมีความยาวถึง 72 เมตร เป็นซากฟอสซิล ไม้กลายเป็นหิน ที่มีความสมบูรณ์  ลำต้นใหญ่ และยาวที่สุดในโลก  อายุประมาณ 120,000 ปี  ฝังอยู่ในตะกอน ชั้นอายุ 20,000-30,000 ปี  เป็นมรดกแห่งธรรมชาติ 1 ใน 77 มหัศจรรย์เมืองไทย

Tag : เร่งสร้างแนวป้องกันไฟไหม้ป่า อุทยานฯ ไม้กลายเป็นหิน