สั่งคุก 3 เดือน รอลงอาญา ธาริต เพ็งดิษฐ์ จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 12:19 น.

Views

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษา จำคุก นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นเวลา 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท ฐานจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ แต่ นายธาริตรั บสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 5,000 บาท ทั้งนี้นายธาริต ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน ศาลจึงให้รอลงอาญาโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี  พร้อมกันนี้ ศาลได้พิเคราะห์แล้วพบว่า นายธาริตเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป.ป.ช. จึงมีโทษตัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

Tag : ธาริต ดีเอสไอ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง