เปิดขุมทรัพย์ ครม.ประยุทธ์ 5 ชุติมา รวยสุด 239 ล้าน

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 15:52 น.

Views

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณี รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง ครม. ประยุทธ์ 5 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 พบว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 238 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน รองลงมาคือนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 179 ล้านบาท ขณะที่ ผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเปิดกรณีรัฐมนตรีเพิ่งพ้นจากตำแหน่งพบผู้มีทรัพย์สินมากที่สุดคือ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินรวม1,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกรณีเข้ารับตำแหน่ง 7 ล้านบาทเศษ

Tag : ป.ป.ช. ครม.ประยุทธ์5 ชุติมา บุณยภัศร