ได้ข้อสรุป ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ป.สส.ออกไปอีก 90 วัน

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 18:37 น.

Views

ที่ประชุมกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.สส. มีมติ เสียงข้างมาก ให้ร่าง พ.ร.ป.สส. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วัน นับแต่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ จากเดิมที่ กรธ.กำหนดให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะแถลงรายละเอียดในวันที่ 22 มกราคม

ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ สูทกะวาทิน หนึ่งในคณะกรรมาธิการ ยืนยันว่า กมธ.ไม่มีใบสั่ง แต่เนื่องจากต้องให้สอดรับกับคำสั่งคสช.ที่ 53/2560  และอาจจะทำให้การเลือกตั้งขยับออกไปบ้าง โดยน่าจะเป็นช่วงปลายปี 2561 หรือ ต้นปี 2562

Tag : กมธ. โรดแมป เลือกตั้ง พ.ร.ป.สส. เลื่อนเลือกตั้ง