เหยี่ยวข่าว 7 สี : ชาวชุมชนใกล้สนามบินหาดใหญ่ ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะซ้ำซาก

วันที่ 20 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สีได้รับการร้องเรียนจากชาวชุมชนใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าได้รับความเดือดร้อน จากบ่อขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ และการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนหาดใหญ่ ของ บริษัท จีเดค จำกัด ที่สร้างมลภาวะ โดยเฉพาะเสียง และกลิ่น ที่หมุนเวียนส่งผลกระทบตามทิศทางของกระแสลม ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากมาหลายปีแล้ว
  
ก่อนจะไปพบปะ รับฟังปัญหาจากปากของชาวชุมชน เหยี่ยวข่าว 7 สี ได้สำรวจพื้นที่ โดยถ่ายภาพทางอากาศ และลงไปในพื้นที่บ่อขยะ พบว่า มีบ่อขยะที่กลายสภาพเป็นภูเขาขยะ และปิดรับขยะไปแล้วจำนวน 2 บ่อใหญ่ บ่อหนึ่งมีสภาพเก่า จนหญ้า และต้นไม้ ขึ้นปกคลุมแล้ว อีกบ่อหนึ่ง มีปริมาณขยะสะสม ทับถม จนสูงเทียบได้กับตึกเกือบ 10 ชั้น
  
จากนั้น นายรุ่งโรจน์และสุบ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นำตัวแทนจากทั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้ประกอบการ มารับคำร้องเรียนจากชาวบ้านที่หน้าโรงงาน เพื่อแสดงความจริงใจ ในการรับฟัง และแก้ปัญหาให้กับชาวชุมชนทุกคน ให้ได้ทันกำหนดเวลา 6 เดือน ตามที่สัญญาไว้ ซึ่งขณะนี้เหลือระยะเวลาให้เร่งแก้ปัญหาอีกประมาณเกือบ 2 เดือน
  
สำหรับปัญหาในประเทศไทย เหยี่ยวข่าว 7 สีขอเสนอให้รัฐบาลเร่งสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชนให้มาก ให้เข้าใจสถานการณ์ขยะที่แท้จริง ซึ่งเมื่อประชาชนรับทราบแล้ว จะต้องช่วยลดปริมาณขยะอย่างจริงไม่ ไม่คิดแต่จะทิ้ง แต่ต่อต้านโรงงานกำจัดและแปรรูปขยะ ส่วนผู้ประกอบการก็ต้องหาวิธี และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ก่อนที่จะสร้างโรงงานกำจัดและแปรรูปขยะ โดยใช้หลักคิดที่ว่า "พูดเรื่องขยะ... ให้สะอาด" ให้ได้

ส่วนประเด็นปัญหาการต่อต้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยใช้เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน หรือ RDFที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่เหยี่ยวข่าว 7 สีได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีแกนนำที่ต่อต้านทักท้วงว่า พวกเค้าทั้งหมดไม่ได้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีหมิ่นประมาทจากผู้ประกอบการโรงงานคนละ 50 ล้านบาท
    
โดยขอชี้แจงว่า มีแกนนำฯ ถูกฟ้อง 10 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เคลื่อนไหวต่อต้านเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา 7 คน ในจำนวนนี้ถูกฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาท 1 คน และส่วนผู้ที่เคลื่อนไหวคนอื่นๆ และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ถูกฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย ลดหลั่นกันลงมาตามพฤติการณ์และหลักฐาน ที่ผู้ฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดี

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี