รายงานพิเศษ : มั่นใจแก้ปัญหาเด็กแว้นถูกทาง

วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

สถิติการกวดขันจับกุมเด็กแว้นเปรียบเทียบใน 2 ปี ทำเห็นแนวโน้มการก่อเหตุที่ลดน้อยลง ประกอบกับเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผ่านมา ทำให้ตำรวจเชื่อว่าการแก้ปัญหาแข่งรถในทาง ดำเนินมาถูกทางแล้ว

เมื่อนำสถิติการกวดขันจับกุมเด็กแว้นระหว่างปี 2559 และปี 2560 มาเปรียบเทียบกัน จะเห็นว่าตัวเลขลดน้อยลงไปไปกว่าร้อยละ 38 ทำให้ตำรวจมั่นใจว่า การกวดขันจับกุมที่ผ่านมา ดำเนินแผนมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการจับกุมหัวโจกหรือแอดมิน ที่เปิดเพจเฟซบุ๊กชักชวนให้เกิดการแข่งรถซิ่ง เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยตัดช่องทางสื่อสาร ไม่ให้เกิดการนัดรวมตัวแข่งรถบนท้องถนน

แต่การกวดขันจับกุมอย่างเดียว ไม่อาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนไม่ให้หวนกลับไปสู่วงจรเดิมได้ หลายหน่วยงานจึงระดมแนวคิด สร้างค่ายฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยใช้ชื่อ "โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชน" ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาถึงรุ่นที่ 3 โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการฝึก 180 คน ทั้งกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมแข่งรถในทาง กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยง และกลุ่มที่มาโดยสมัครใจ

ในวันนี้จะเป็นวันฝึกวันสุดท้ายของเยาวชนทั้ง 180 คน ที่ทุกคนเมื่อจบออกไป ก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เดินหน้าไปตามเส้นทางความฝันใหม่ ที่ชัดเจนไม่คลุมเครือเหมือนที่ผ่านมา

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง เด็กแว้น