ระยองโมเดลแห่งแรกของไทย แก้มลพิษในเมือง

วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่อง "ระยองโมเดล" แห่งแรก เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่กลางเมืองกว่า 500 ไร่ โดยได้สั่งการให้พัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรก ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อน และใช้สำหรับลดปัญหามลพิษ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจในพื้นที่ และเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่จะมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

เบื้องต้นนี้ ดึงสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ให้มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับนำต้นแบบจังหวัดระยองไปขยายผลยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

ขณะที่ เครือข่ายภาคประชาชนขานรับนโยบาย พร้อมยืนยันว่าชุมชนมีความพร้อมอยู่แล้ว หากจะพัฒนาจังหวัดระยองเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกฝ่าย

Tag : ระยองโมเดล แก้มลพิษในเมืองระยอง แก้มลพิษในเมือง