ไชน่า แอร์ไลน์ส อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์

วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:48 น.

Views

สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ส ของจีน เป็นสายการบินล่าสุดที่ประกาศอนุญาตให้ผู้โดยสาร สามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต บนเครื่องบินระหว่างการเดินทางได้แล้ว แต่ต้องเปิดใช้งานในโหมดการบินเท่านั้น หลังกรมการบินพลเรือนของจีนประกาศยกเลิกการห้ามผู้โดยสารใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสมาร์ทโฟน บนเครื่องบินอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยสารการบินจะเป็นผู้ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi บนเครื่องบินแทน ซึ่งขณะนี้ ไชน่า แอร์ไลน์ส ได้ติดตั้งและให้บริการสัญญาณบนเครื่องบินแล้ว 13 ลำ สร้างความพอใจให้กับผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ส ได้อนุญาตให้ผู้โดยสารใช้งานอินเตอร์เน็ตบนเครื่องบินจำนวน 73 ลำที่ติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เอาไว้ ซึ่งครอบคลุมเส้นทาง 166 เส้นทางทั้งในแและต่างประเทศเช่นเดียวกับสายการบินไห่หนาน ที่มีบริการสัญญาณ Wi-Fi บนเครื่องบินแล้ว 13 ลำ

ขณะที่ สายการบินอื่น ๆ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาการอนุญาตให้ผู้โดยสารใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังสามารถขอความร่วมมือกับผู้โดยสารในการปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามเดิมหากมีเหตุจำเป็น

Tag : รอบรั้วเอเชีย ไชน่า แอร์ไลน์ สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบพกพา