ศูนย์ปราบปรามฯ มอบเงินคืนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์

วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

พลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์  ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าวันนี้ศูนย์ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงประชาชน ผ่านโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ หรือศูนย์ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้ทำการส่งมอบทรัพย์สินเป็นเงินสดให้กับผู้เสียหายที่ถูกแก๊งดังกล่าวหลอกให้โอนเงิน 2 ราย  

โดยผู้เสียหายรายแรก ถูกคนร้ายโทรศัพท์หลอกให้โอนเงินจำนวน 946,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดเงินไม่ให้โอนไปเข้าบัญชีของกลุ่มคนร้ายได้ จำนวน 500,000 บาท เสียเงินไป 446,000 บาท เหยื่อรายที่ 2 ถูกคนร้ายหลอกให้โอนไป 32,000 บาท ตำรวจตามอายัดเงินไว้ได้ทั้งหมด

พลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ เปิดเผยว่าหลังตั้งศูนย์ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบว่าผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ มีผู้เสียหายลดลงจากเดิม ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้หมายเลขหน่วยงานของรัฐกว่า 50 หมายเลข ในการหลอกลวงเหยื่อ ซึ่งได้แจ้งให้ปิดกั้นเลขหมายที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิดแล้ว 

สำหรับสถิติการรับแจ้งเหตุของศูนย์ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 - วันที่ 20 มกราคม 2561 เกิดขึ้นจำนวน 187 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 96 ล้านบาท ส่วนผลการอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง ที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินคืนให้ได้ จำนวน 23 ราย รวมเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท ทั้งนี้พลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ เปิดเผยว่า หากทราบว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้แล้วให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อจะได้อายัดเงินได้ทันท่วงที