เดินหน้าประเทศไทย : การแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร

วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 18:27 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 22 มค 61 อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ การแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข