สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแจกันดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ที่จังหวัดยะลา

วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณตลาดพิมลชัย หน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ปัจจุบัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 คน ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลา ประกอบด้วย นายวิชัย เจ๊ะมะ, นางนิตยา พิบูลย์, นางสมพร ลุ่ยจิ๋ว, นายณรงค์รัฐ แก้วสุขศรี, นางพรรณี เจริญธนวิธ, นางหนูหาญ ประเสริฐสังข์ และ Miss Than Shin โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวกับผู้ได้รับบาดเจ็บว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและขอให้หายโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับครอบครัวของ นางสาวนารีรัตน์ แซ่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 924 ตำบลสะเตง และ ครอบครัวนางสุปรีดา เจนนฤมิตร ณ บ้านเลขที่ 625/1 ตำบลสะเตง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วย

ในวันเดียว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับครอบครัวของ นายมะยากี แวนาแว อายุ 29 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน ณ บ้านเลขที่ 21/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตะกร้าพระราชทาน ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ยะลา