คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าอาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด ตอนที่ 1

วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด เป็นสถานที่ติดต่อราชการ แต่เมื่อเดินขึ้นไปชั้น 2-7 กลับพบเพียงโครงสร้างอาคาร ไม่มีฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด ยืนยัน ก่อสร้างอาคารสูง 7 ชั้นเพื่อรองรับความเจริญในอนาคต

แต่เมื่อสอบถามลงลึกในรายละเอียด ได้รับการปฏิเสธ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปทุมธานี ตรวจพบว่า มีการแก้ไขแบบเพิ่มความสูงชั้น 7 เพื่อก่อสร้างห้องประชุมเทศบาล ปัญหา คือ เมื่ออาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งอาคาร จึงตัดงานฝ้าและระบบไฟฟ้าชั้น 2-7 โดย ผอ.กองช่าง ระบุ ผู้บริหารมีแผนจะตกแต่งภายใน หลังก่อสร้างอาคารเสร็จ

จากการเดินสำรวจชั้น 2-7 ที่ยังไม่เปิดใช้งาน เริ่มพบความชำรุดเสียหาย น่าสังเกตว่า มีการเปิดใช้งานระบบป้องกันอัคคีภัยเพียงบางส่วน

สตง. ตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นที่ต้องปิดระบบอัคคีภัย

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเมื่อเดือนธันวาคมเนื่องจากครบกำหนดประกันคุณภาพงาน 2 ปี พบว่า ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างซ่อมแซมงานที่ชำรุด แต่อาคารนี้จะเสร็จสมบูรณ์ ต้องใช้งบประมาณอีก 42 ล้านบาท ติดตามในวันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7