พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Green Report : "ปทุมวัน" นำร่องถนนอากาศสะอาด

วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 11:30 น.

Views

กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มียานพาหนะจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัด รวมถึงอีกหลายกิจกรรม เช่น การก่อสร้าง การเผาในที่โล่งที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการควบคุมอย่างต่อเนื่องจนปัญหาเบาบางลง แต่ก็ไม่ได้หมดไป เพราะจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศปีล่าสุดยังคงพบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ หยาบ และเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียด (PM10, PM 2.5) และก๊าซโอโซน เกินค่ามาตรฐานอยู่ โดยเฉพาะบริเวณริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืดได้

คุณภาพอากาศรายชั่วโมงในช่วงเช้าและเย็นที่มีการจราจรหนาแน่น หลายพื้นที่เกินมาตรฐานอยู่มาก เช่น ดินแดง ลาดพร้าว และปทุมวัน โดยเฉพาะปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในที่แม้จะมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง แต่กลับมีรถสัญจรผ่าน 3,000 – 5,000 คันต่อชั่วโมง และติดไฟแดงนานกว่า 10 - 15 นาที ซึ่งในเดือนมกราคม ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากการวัดค่า ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน วัดได้ 16 - 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 10 วัน ซึ่งมาจากควันรถยนต์ กิจกรรมอุสาหกรรม รวมถึงการเผาไหม้จากฝืนปิ้งย่าง

และค่าฝุ่นละออง 10 ไมครอน วัดได้ 30 - 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 1 วัน ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและสัญจรไปมากลางกรุงชั้นใน เสี่ยงอันตรายจากมลพิษ

กรุงเทพมหานคร จึงนำร่องโครงการถนนอากาศสะอาด เขตปทุมวัน ตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกมาบุญครอง เป็น Clean Air Zone

โดยกำหนด 6 แผนงาน เช่น ตั้งจุดตรวจวัดรายงานคุณภาพอากาศและเสียงให้ประชาชนทราบ เข้มงวดจับควันดำ ขอความร่วมมือ "ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง" ส่วนการก่อสร้าง คลุมผ้าใบให้มิดชิดป้องกันฝุ่น ใช้เตาไร้ควันปิ้งย่าง เพิ่มความถี่ผู้ค้าทำความสะอาดทางเท้า ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางถนน ริมถนน รณรงค์ใช้ขนส่งมวลชน และที่สำคัญลดระยะเวลาติดไฟแดง เพื่อลดการปล่อยมลพิษ

ถึงเวลาที่ประเทศไทยเราต้องให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่ต้องตรวจวัดและมีมาตรฐานอย่างจริงจัง เพราะผลเสียใกล้ตัวต่อสุขภาพจนอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างมะเร็งได้ และจากการเผยแพร่ข้อมูลกรีนพีซ มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมของหลายโรคที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว  50,000 คน ต่อปี

Facebook,ch7greenreport

Tag : Green Report