Green Report : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ รวมเนื้อที่กว่า 9 แสน 7 หมื่นไร่ นับเป็น 1 ใน 5 ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของไทยและยังเป็นป่าที่มีแหล่งอาหารและเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน

เนื้อทราย สัตว์ป่าที่มีดวงตาสวยที่สุด เป็นสัตว์จำพวกกวาง เคยสูญพันธุ์เพราะนอกจากป่าจะเสื่อมโทรมจนไม่มีแหล่งอาหาร ยังถูกนายพรานล่าเจ้าหน้าที่ ได้คัดพ่อแม่พันธุ์แท้มาเพาะเลี้ยงในกรง เพื่อให้ได้ลูกเนื้อทรายที่สมบูรณ์พร้อมปล่อยคืนสู่ป่า ให้พวกมันขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติต่อ ปัจจุบันมีเนื้อทรายจำนวนมากกว่า 200 ตัว

เช่นเดียวกับสัตว์ปีกอย่างไก่ฟ้า ไก่พันธุ์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานออกไข่เพียงปีละครั้ง แต่เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงด้วยทั้งตามวิธีธรรมชาติ ร่วมกับวิธีวิทยาศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ไก่ฟ้าได้นับพันตัว

หลังปล่อยสัตว์คืนป่า เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ ติดตามผลการใช้ชีวิตและการขยายพันธุ์ของสัตว์ ตามสัญลักษณ์ที่ติดไว้บนตัวสัตว์ เพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งบอกข้อมูลการติดตามผล

ผืนป่าภูเขียว ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าไทยอีกนับร้อยชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 ชนิด นก 423 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 85 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 40 ชนิด ปลาน้ำจืด 117 ชนิด รวมถึงสัตว์ป่าสงวนอย่างกระซู่ และสัตว์ที่เพิ่งค้นพบในไทย อย่างจิ้งเหลนเรียวโคราช นับเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมเป็นแหล่งอาศัยถาวรของสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ไม่ได้เป็นแค่ที่อาศัย ที่เพาะเลี้ยงและ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเป็นที่พักและที่ฟื้นฟูสัตว์ป่าของกลาง ที่เจ้าหน้าสามารถตามตรวจยึด นำกลับมาได้อีกด้วย
Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report