พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ครม.ไฟเขียวเคาะค่าจ้างแรงงานปรับขึ้น 5 - 22 บาท เริ่มมีผล 1 เมษายนนี้

วันที่ 30 ม.ค. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

เป็นมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติตามที่ทางกระทรวงแรงงาน เสนอ เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมหลังไม่มีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำมานาน โดยให้ปรับขึ้น 5 บาท - 22 บาท โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มจังหวัด ซึ่งมีอัตราต่ำสุดที่ 308 บาท และสูงสุดที่ 330 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบมาตรการลดผลกระทบกับผู้ประกอบการ  3 มาตรการ คือ ให้นำค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างรายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และถึงสิ้นปี ลดหย่อนทางภาษีเงินได้ 1.15  เท่า จากเดิมที่ลดหย่อนได้ 1 เท่า และอีก 2 มาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพแก่ SME นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังสั่งให้หามาตรการช่วยเหลือร้านค้ารายเล็กเพิ่มเติมด้วย 

ขณะที่นายกรัฐมนตรี กังวลว่าการปรับอัตราค่าจ้าง อาจส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจระดับล่าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และมีแรงงานน้อยกว่า 50 คนด้วย

Tag : ค่าจ้างแรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำ