Green Report : ทำร้ายจิตใจสัตว์ผิดกฎหมาย โทษหนัก

วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ภาพของสุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky) ที่เจ้าของมักผูกล่ามไว้ข้างจอมปลวก ในพื้นที่รกร้างใกล้บ้านมานานกว่า 2 เดือน จนผู้พบเห็นทนไม่ไหว บันทึกภาพแจ้งไปยังเครือข่าย Watchdog ประเทศไทย ให้เข้ามาดูและตักเตือนเจ้าของสุนัขไม่ให้ทำอีก พฤติกรรมที่เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงไปผูกล่ามไว้ในลักษณะทารุณ ถือเป็นการทำร้ายจิตใจสัตว์ มีความผิดเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ชัดเจน
              
นอกจากการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ดีแล้ว การจัดการด้านสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของสัตว์ที่ถูกนำมาจัดแสดง สร้างความเพลิดเพลินแก่ลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจ "คาเฟ่สัตว์เลี้ยง" ที่กำลังได้รับความนิยมของคนที่ชื่นชอบสุนัข หรือ แมว หากดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง ถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี 2535 ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล การทารุณกรรมสัตว์ รวมถึงสุขภาพประชาชน ได้เข้าสุ่มตรวจความปลอดภัยของคนและสัตว์มากขึ้น
              
หากพบมีการทารุณกรรมสัตว์ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือมีวิธีการดูแลสุขลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ แม้แต่การนำสัตว์ผู้ล่ากับสัตว์ที่เป็นเหยื่ออยู่ในกรงที่ใกล้ชิดกัน ทำให้สัตว์ไม่มีความสุข หวาดระแวงตลอด
เวลา จนสัตว์เกิดความเครียด อาจล้มตายได้ จะถูกสั่งปิดกิจการทันที และถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ด้วย มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นโทษหนักไม่แตกต่างจากการทำร้ายสัตว์
              
การทำธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง จึงไม่ใช่แค่ดูแลสัตว์ให้สะอาดน่ารักอย่างเดียว ต้องมีความรับผิดชอบดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของสัตว์เลี้ยงทุกตัว ให้กินอิ่มนอนหลับ สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง
              
ความสุขความทุกข์ของสัตว์ทุกชนิด ถ่ายทอดออกมาได้ทางแววตาและท่าทาง หากผู้รักสัตว์เข้าไปใช้บริการคาเฟ่สัตว์เลี้ยง เห็นสัตว์ไร้ความสุขต้องช่วยกันตรวจสอบแจ้งข่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล
              
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่แข็งแรงของสัตว์เลี้ยงย่อมทำให้ผู้เลี้ยงได้รับความสุขตามไปด้วย และขณะที่หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายถึงการดูแลและการอนุญาตให้บริการคาเฟ่สัตว์เหล่านี้ ว่ามีหลักเกณฑ์ควบคุมตามกฎหมายเพิ่มเติมอย่างไร


Facebook : ch7greenreport

Tag : Green Report