พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : ออกแบบมหานครกรุงเทพฯ สร้างปัจจัยบวกเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

วันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 18:30 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ออกแบบมหานครกรุงเทพฯ สร้างปัจจัยบวกเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : ณิชารีย์ พัดทอง, บัวบูชา ปุณณนันท์
แขกรับเชิญ : มณฑิณิ ยงวิกุล ผอ.ฝ่ายสื่อสารและการตลาด TCDC, กิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการ ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC, วิชุดา เครือหิรัญ,ภัณฑรักษ์อาวุโส, อัญชนา ทองไพฑูรย์ นักออกแบบ, จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ ผู้จัดการโรงแรม Prince Theatre Heritage Stay 

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 1 กพ 61 ณิชารีย์ พัดทอง บัวบูชา ปุณณนันท์ ออกแบบมหานครกรุงเทพฯ สร้างปัจจัยบวกเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มณฑิณิ ยงวิกุล กิตติรัตน์ ปิติพานิช