พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อากาศเย็นระลอกใหม่ ทำฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

วันที่ 3 ก.พ. 2561 เวลา 10:45 น.

Views

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 มีค่าเกินมาตรฐาน  โดยปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 48-67 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 4 สถานี ได้แก่ บริเวณแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง ริมถนนพระราม 4 ริมถนนอินทรพิทักษ์และริมถนนลาดพร้าว โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกพื้นที่

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. มีเมฆเป็นส่วนมาก และอากาศเย็นในตอนเช้า มีความชื้นสูง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 °C อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 °C อุณหภูมิสูงสุด 31-32 °C ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองมีโอกาสสะสมเพิ่มขึ้นได้

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน หากเป็นไปได้ควรใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากอาคาร และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ทั้งการเผา การก่อสร้าง การใช้ยานพาหนะ เพื่อที่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ลงได้ ทั้งนี้ คพ.จะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะได้แจ้งให้สาธารณชนทราบเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อไป

Tag : กรมควบคุมมลพิษ PM 2.5 ค่าฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร