Green Report :มาตรฐานสวนสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์

วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

แม้จะมีการชี้แจงว่า ภาพฟาร์มจระเข้ในสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการเป็นเรื่องเก่าในอดีต  โดยผู้รับผิดชอบฟาร์มแห่งนี้ ยืนยันปัจจุบันดูแลจระเข้อย่างดี ให้อาศัยอยู่ในบ่อน้ำใส

แต่การเลี้ยงดูสัตว์ในฟาร์ม ในสวนสัตว์เปิด ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกรณีสวนสัตว์ จะมี พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 กำกับดูแลสวัสดิภาพสัตว์  ขณะที่ ฟาร์มปศุสัตว์ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ที่มุ่งเน้นเรื่องการนำเข้าสัตว์อย่างถูกต้อง  การป้องกันควบคุมโรคระบาดในสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงความสะอาดที่ต้องถูกสุขลักษณะ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยมีสวนสัตว์ จำนวน 51 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้นับรวมฟาร์มปศุสัตว์อีกจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาฟาร์มปศุสัตว์ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์  โดยมีเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบและฉีดวัคซีนทุก 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มเบื้องต้น

ขณะที่สวนสัตว์เปิดของเอกชน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  มีการร้องเรียนเข้ามาหลายสาเหตุ ทั้งการทารุณกรรมสัตว์ เช่นการจัดแสดงสัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่  สภาพแวดล้อม หรือแม้แต่การได้มาของสัตว์ป่าบางประเภท  ซึ่งทุกครั้งที่มีการร้องเรียนก็จะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้ว ทุก ๆ 3 เดือน

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่นำมาจัดแสดง สร้างรายได้ให้กับเจ้าของฟาร์ม หรือสวนสัตว์  เป็นจุดที่ทั้ง 2 หน่วยงานที่กำกับดูแล ต้องพัฒนา

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลตรวจสอบสวนสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์อย่าง เข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากพบปัญหาสามารถแจ้งไปยังกรมอุทยานฯ และกรมปศุสัตว์ได้โดยตรง
Facebook:,Ch7greenreport

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี Green Report