คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคารร้างริมทะเล จ.สงขลา ตอนที่ 1

วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

“ใช้เงินแผ่นดินเกือบ 6 ล้านบาท สร้างทิ้งๆ ขว้างๆ แบบก็ได้เหรอ ?...“ คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ต่อจาก “เพชรหอมสงสัย” โดยมีอดีตผู้ว่า สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ลงพื้นที่ร่วมด้วย วันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาพบว่า อาคารอเนกประสงค์หลังนี้พังเสียหายไม่ใช้งาน โดย ผอ.กองช่าง อบจ.สงขลา ชี้แจงที่มาโครงการนี้ว่า ผู้บริหาร อบจ.สงขลา สมัยที่แล้ว ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างอาคารหลังนี้ปี 2554 ส่งมอบงานต้นปี 2556 ค่าจ้างกว่า 5,900,000 บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะน้ำรอบ ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตามที่ท้องถิ่นขอสนับสนุนโครงการ

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าคิด กรณีการใช้เงินแผ่นดินทำโครงการนี้

อาคารหลังนี้ หลังก่อสร้างเสร็จ เหตุใดไม่ส่งมอบให้ อบต.วัดขนุน หน่วยงานในพื้นที่ดูแล อาคารจึงพังเสียหาย วัสดุก่อสร้างถูกลักขโมย ที่สำคัญ หมดระยะประกันผลงาน 2 ปีแล้ว

อบจ.สงขลา อนุมัติให้โอนอาคารอเนกประสงค์หลังนี้แล้ว แต่เหตุใด อบต.วัดขนุน กลับไม่รับโอน ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7